Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Karekiet


Latijnse naam

Acrocephalus arundinaceus

English name

Great Reed Warbler

Broedparen 2013-2015

110-150

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok