Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Spotvogel


Latijnse naam

Hippolais icterina

English name

Icterine Warbler

Broedparen 2013-2015

10.000-15.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data