Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grasmus


Wetenschappelijke naam

Sylvia communis

English name

Common Whitethroat

Broedparen 2013-2015

120.000-200.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen