Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Tjiftjaf


Wetenschappelijke naam

Phylloscopus collybita

English name

Common Chiffchaff

Broedparen 2013-2015

350.000-550.000

Winteraantallen 2013-2015

1000-2000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen