Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Heilige Ibis


Latijnse naam

Threskiornis aethiopicus

English name

African Sacred Ibis

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

1-10

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data