Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Witkopstaartmees


Wetenschappelijke naam

Aegithalos caudatus caudatus

English name

Long-tailed Tit ssp caudatus

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

20-50

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data