Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Matkop


Wetenschappelijke naam

Poecile montanus

English name

Willow Tit

Broedparen 2013-2015

10.000-15.000

Winteraantallen 2013-2015

30.000-45.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie