Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Matkop


Latijnse naam

Poecile montanus

English name

Willow Tit

Broedparen 2013-2015

10.000-15.000

Winteraantallen 2013-2015

30.000-45.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes