Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Boomklever


Latijnse naam

Sitta europaea

English name

Eurasian Nuthatch

Broedparen 2013-2015

31.000-38.000

Winteraantallen 2013-2015

90.000-110.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes