Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kortsnavelboomkruiper


Latijnse naam

Certhia familiaris macrodactyla

Engelse naam

Central European Treecreeper

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal