Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kortsnavelboomkruiper


Wetenschappelijke naam

Certhia familiaris macrodactyla

English name

Central European Treecreeper

Broedparen 2013-2015

200-300

Winteraantallen 2013-2015

500-1000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes