Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kortsnavelboomkruiper


Wetenschappelijke naam

Certhia familiaris macrodactyla

English name

Central European Treecreeper

Broedparen 2013-2015

200-300

Winteraantallen 2013-2015

500-1000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data