Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Boomkruiper


Wetenschappelijke naam

Certhia brachydactyla

English name

Short-toed Treecreeper

Broedparen 2013-2015

120.000-160.000

Winteraantallen 2013-2015

300.000-500.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen