Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Knobbelzwaan


Latijnse naam

Cygnus olor

English name

Mute Swan

Broedparen 2013-2015

7000-9000

Winteraantallen 2013-2015

38.000-46.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes