Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Klapekster


Latijnse naam

Lanius excubitor

English name

Great Grey Shrike

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

300-400

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok