Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Wilde Zwaan


Wetenschappelijke naam

Cygnus cygnus

English name

Whooper Swan

Broedparen 2013-2015

2-2

Winteraantallen 2013-2015

2000-4800

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen