Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwaangans


Latijnse naam

Anser cygnoides

English name

Swan Goose

Broedparen 2013-2015

20-30

Winteraantallen 2013-2015

100-200

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok