Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Noordse Kauw


Latijnse naam

Coloeus monedula monedula

English name

Western Jackdaw ssp monedula

Broedparen 2013-2015

0-5

Winteraantallen 2013-2015

250-1000

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes