Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Noordse Kauw


Wetenschappelijke naam

Coloeus monedula monedula

English name

Western Jackdaw ssp monedula

Broedparen 2013-2015

0-5

Winteraantallen 2013-2015

250-1000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data