Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Huismus


Latijnse naam

Passer domesticus

English name

House Sparrow

Broedparen 2013-2015

600.000-1.000.000

Winteraantallen 2013-2015

2.000.000-3.000.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen