Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Ringmus


Latijnse naam

Passer montanus

English name

Eurasian Tree Sparrow

Broedparen 2013-2015

40.000-60.000

Winteraantallen 2013-2015

150.000-300.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen