Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kneu


Latijnse naam

Linaria cannabina

English name

Common Linnet

Broedparen 2013-2015

30.000-50.000

Winteraantallen 2013-2015

25.000-40.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie