Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Common Linnet


Scientific name

Linaria cannabina

Dutch name

Kneu

Breeding pairs 2013-2015

30.000-50.000

Winter numbers 2013-2015

25.000-40.000

Terug naar alle kaarten

Abundance wintering 2013-2015