Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kneu


Wetenschappelijke naam

Linaria cannabina

English name

Common Linnet

Broedparen 2013-2015

30.000-50.000

Winteraantallen 2013-2015

25.000-40.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data