Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Witbandkruisbek


Latijnse naam

Loxia leucoptera

Engelse naam

Two-barred Crossbill

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data