Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Witbandkruisbek


Wetenschappelijke naam

Loxia leucoptera

English name

Two-barred Crossbill

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-3

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data