Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kruisbek


Wetenschappelijke naam

Loxia curvirostra

English name

Red Crossbill

Broedparen 2013-2015

400-3500

Winteraantallen 2013-2015

2000-30.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes