Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Magelhaengans


Latijnse naam

Chloephaga picta

English name

Upland Goose

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-10

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok