aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Cairina moschata


latin_name

Cairina moschata

English name

Muscovy Duck

broedparen 2013-2015

50-100

winteraantallen 2013-2015

300-600

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data