Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Muskuseend


Wetenschappelijke naam

Cairina moschata

English name

Muscovy Duck

Broedparen 2013-2015

50-100

Winteraantallen 2013-2015

300-600

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes