Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Bronskopeend


Latijnse naam

Mareca falcata

Engelse naam

Falcated Duck

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening