Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Krakeend


Wetenschappelijke naam

Mareca strepera

English name

Gadwall

Broedparen 2013-2015

21.000-26.000

Winteraantallen 2013-2015

59.000-72.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes