Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grauwe Gors


Wetenschappelijke naam

Emberiza calandra

English name

Corn Bunting

Broedparen 2013-2015

0-2

Winteraantallen 2013-2015

75-125

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes