Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Krooneend


Wetenschappelijke naam

Netta rufina

English name

Red-crested Pochard

Broedparen 2013-2015

370-480

Winteraantallen 2013-2015

260-360

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data