Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

hybride Tafeleend x Witoogeend


Latijnse naam

Aythya ferina x Aythya nyroca

English name

Common Pochard x Ferruginous Duck

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0

Aantallen

 

 

Presentie

 

 

Veranderingen

 

 

Combinatie