Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Zee-eend


Latijnse naam

Melanitta fusca

English name

Velvet Scoter

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

200-800

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok