Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Blauwe Kiekendief


Latijnse naam

Circus cyaneus

English name

Hen Harrier

Broedparen 2013-2015

10-14

Winteraantallen 2013-2015

400-800

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data