Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Lachduif


Wetenschappelijke naam

Streptopelia roseogrisea

English name

African Collared Dove

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

1-2

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes