Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Korhoen


Wetenschappelijke naam

Lyrurus tetrix

English name

Black Grouse

Broedparen 2013-2015

0-2

Winteraantallen 2013-2015

8-12

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes