Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kip


Latijnse naam

Gallus gallus

English name

Red Junglefowl

Broedparen 2013-2015

15-30

Winteraantallen 2013-2015

100-500

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes