Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Helmparelhoen


Wetenschappelijke naam

Numida meleagris

English name

Helmeted Guineafowl

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-10

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data