Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Meerkoet


Latijnse naam

Fulica atra

English name

Eurasian Coot

Broedparen 2013-2015

110.000-140.000

Winteraantallen 2013-2015

350.000-370.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie