Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Meerkoet


Wetenschappelijke naam

Fulica atra

English name

Eurasian Coot

Broedparen 2013-2015

110.000-140.000

Winteraantallen 2013-2015

350.000-370.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes