Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Chinese Kraanvogel


Wetenschappelijke naam

Grus japonensis

English name

Red-crowned Crane

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-1

Aantallen

 

 

Presentie

 

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok

Veranderingen

 

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes

Combinatie