Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Jufferkraanvogel


Latijnse naam

Grus virgo

English name

Demoiselle Crane

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-1

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 1979-1983

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data