Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Scholekster


Wetenschappelijke naam

Haematopus ostralegus

English name

Eurasian Oystercatcher

Broedparen 2013-2015

35.000-43.000

Winteraantallen 2013-2015

170.000-190.000

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok