Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Bonapartes Strandloper


Latijnse naam

Calidris fuscicollis

Engelse naam

White-rumped Sandpiper

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening