Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Watersnip


Latijnse naam

Gallinago gallinago

English name

Common Snipe

Broedparen 2013-2015

1000-1500

Winteraantallen 2013-2015

10.000-20.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes