Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Houtsnip


Latijnse naam

Scolopax rusticola

English name

Eurasian Woodcock

Broedparen 2013-2015

2200-3500

Winteraantallen 2013-2015

2000-10.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes