Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Groenpootruiter


Wetenschappelijke naam

Tringa nebularia

English name

Common Greenshank

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

20-30

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok